Ważne daty

  • Termin przyjmowania zgłoszeń - 09.10.2017


  • Koniec okresu rabatowego na powierzchnie wystawiennicze - 30.06.2017


  • Termin przyjmowania wpisów do Informatora targowego - 09.10.2017


  • Montaż stoiska - 14.11.2017


  • Targi - 15-17.11.2017


  • Demontaż - 17.11.2017 (po godz. 16:00)