FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania Wystawców

nagłówek

Organizacja wydarzenia

element

Co w sytuacji, gdy Targi nie będą mogły odbyć się fizycznie, w formie stacjonarnej? 

Jeżeli zostaną wprowadzone rządowe zakazy i obostrzenia uniemożliwiające organizację Targów stacjonarnie, Organizator przewiduje przeniesienie do internetu części programu możliwych do odwzorowania online.
element
Czy osoby zaszczepione wliczają się do limitu Zwiedzających?
Według aktualnych na dzień 26.07.2021 r. rozporządzeń rządowych osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu Zwiedzających. Mogą przebywać w jednym momencie w przestrzeni targowej w nieograniczonej liczbie.
element
Czy Wystawcy wliczają się do limitu osób mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni targowej?
Obsługa wydarzenia (Organizatorzy, a także Wystawcy) nie wlicza się do limitu.
element
Czy będzie możliwość zakupu biletu wstępu.
Nie, sprzedaż na miejscu jak i też online nie będzie możliwa.
Obowiązuje tylko rejestracja online.

element
Ilu Zwiedzających może przebywać jednocześnie w przestrzeni targowej? 
Szacując liczbę Zwiedzających należy wziąć pod uwagę rządowe rozporządzenia wobec osób niezaszczepionych oraz zaszczepionych,
biorących udział w wydarzeniu targowym. 
Na dzień 26.07.2021 r.: 
  • limit osób niezaszczepionych wynosi 1 osoba na 10 metrów kwadratowych przebywających jednocześnie w przestrzeni targowej; 
  • osoby zaszczepione nie są objęte limitem wejść - ich liczba jest nieograniczona.  
nagłówek

Rejestracja/zgłoszenie 2021 - Wystawcy

element

W jaki sposób mogę dokonać rejestracji na Targi?

Rejestracja na Targi dla nowych Wystawców odbywa się poprzez Panel dostępny tutaj

Logowanie Wystawcy, który w latach poprzednich założył konto odbywa się tutaj

nagłówek

Ważne terminy/daty

element

Przyjmowanie zgłoszeń - do kiedy trwa?

Przyjmowanie zgłoszeń na targi Horeca/Gastrofood/Enoexpo trwa do 08.10.2021 r. 


Przyjmowanie zgłoszeń na Konkurs winiarski trwa do 01.10.2021 r.

element

Do kiedy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów?

Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 03.09.2021 r.
Otrzymuje wówczas zwrot pieniędzy, jednak z wyłączeniem opłaty rejestracyjnej, która jest bezzwrotna i obligatoryjna.

element

Do kiedy należy przesłać projekt zabudowy stoiska w przypadku Wystawców zamawiających powierzchnię niezabudowaną?

Projekt zabudowy stoiska należy dosłać do 08.10.2021 r.

element

Do kiedy należy dokonać wpisu do elektronicznego katalogu?

Wpis do katalogu jest możliwy do 08.10.2021 r.

element
Do kiedy mogę zgłosić Gości i Prelegentów ?
Zgłoszenie Gości i Prelegentów zgodnie z pkt. 9.13 regulaminu możliwe jest do 04.10.2021 r.
nagłówek

Koszty

element
Czy mogę bezkosztowo wycofać się z Targów?
Wystawca może zrezygnować z udziału w Targach bez ponoszenia kosztów stoiska do dnia 03.09.2021 r. 
Zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty, za wyjątkiem opłaty rejestracyjnej.

W przypadku złożenia TwK oświadczenia Wystawcy o rezygnacji z udziału w Targach po 03.09.2021 lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę, Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez TwK w związku ze zgłoszeniem się Wystawcy, a następnie rezygnacją z udziału w Targach lub nieobjęcia stoiska.


W sytuacji, w której Targi zostaną odwołane z przyczyn określonych w punkcie 14.1 regulaminu, Wystawca zrzeka się roszczeń o zwrot obowiązkowej Opłaty Rejestracyjnej Wystawcy oraz części należnych TwK Opłat w wysokości  odpowiadającej 20% wartości złożonych i potwierdzonych zamówień na: powierzchnię targową / stoisko, typ powierzchni targowej / stoiska oraz Opłaty Infrastrukturalnej.

element
Czy mogę otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej w przypadku odwołania Targów / rezygnacji z udziału w Targach?
Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna, bez względu na to, czy Wystawca zrezygnował z Targów na własne życzenie, czy też wydarzenie zostało odwołane.
element
Dlaczego nie mogę otrzymać zwrotu opłaty rejestracyjnej?
Opłata rejestracyjna to kwota, która pokrywa wstępne koszty przygotowania Targów, tj. utrzymania systemu rejestracji oraz częściowego rozliczenia realizacji.